בלוג

משכנתא פריים שני שליש

https://youtu.be/3Wa5AZKUiIA משכנתא פריים שני שליש 2/3 בנק ישראל יצא בהוראה חדשה לביטול מגבלה על ריבית משתנה במסלול פריים. עד עכשיו

קבועה צמודה או קבועה לא צמודה

הסיפור מאחורי האגדת המדד מה מסתתר מאחורי הפחד של ממד המחירים לצרכן ואדים לוי משכנתא ריבית קבועה צמודה | משכנתא

קורונה לעצמאים

משכנתא של עצמאי בזמן הקורונה מקרה אמיתי של לקוח היי חברים! מאוד רציתי לשתף אתכם בלקוח שחטף את זה בכיס!