ארכיון יומי: ינואר 24, 2021

משכנתא פריים שני שליש

https://youtu.be/3Wa5AZKUiIA משכנתא פריים שני שליש 2/3 בנק ישראל יצא בהוראה חדשה לביטול מגבלה על ריבית משתנה במסלול פריים. עד עכשיו