מחשבון משכנתא

מחשבון משכנתה

בחישוב החזר על המשכנתה אנו צריכים להעזר בכלים יעודיים. מחשבון רגיל שיש לנו למשל בטלפון, אינו מספיק מדיוק. אין לו נוסחאות מובנות לחישוב מדוייק. לכן נצטרך להשתמש במחשבון יעודי הנקראה מחשבון משכנתא.

המחשבון מכיל בתוכו נוסחאות מתוחכמות שיודעות לחשב ערכים רבים ולהציג נתונים מדוייקים למדי. כמובן אין לו יכולת להציג נתונים עתידיים, אך כיום המידע שקיים במערכת החישוב, מספקת תצוגה מאוד קרובה למציאות.

אין משתמשים במחשבון

במחשבון משכנתה יש עמודות שבהם אנו מזינים נתונים שקיבלנו מבנק למשכנתאות, או שהמצאנו בעצמינו, לפי מה שנראה לנו לנכון.

מתחת ללוח סילוקין, יש עמודה שבתוכה רשום "שפיצר". זוהי שיטת חישוב. לא נכנס להבדלים בין שפיצר לקרן שווה, אך נבחר בזה כברירת מחדל.

מתחת לעמודה "מסלול" בוחרים את המסלול הרצוי. פריים, קבועה, קבועה משתנה וכו… לדוגמה בוחרים פריים.

מתחת לעמודה "סכום" רושמים את הסכום שנקח במסלול זה. שימו לב כי זה לא כל הסכום של המשכנתה, אלה רק הסכום של מסלול זה! נרשום לדוגמה 100000 שקלים

בעמודה "תקופה בשנים" רושמים את השנים שנשלם את המסלול הזה. לדוגמה מחליטים על תקופה בת 20 שנים.

מתחת לעמודה "ריבית", רושמים את הריבית במסלול זה. לדוגמה קיבלנו ריבית 2.75%. אז את המפר הזה מזינים.

כבר בשלב זה רואים נתונים רבים שמחשבון משכנתא מציג.

עוברים על יתר השורות ומזינים נתונים הנותרים.

אם יש צורך בעוד מסלולים, למשל המשכנתה מכילה 5 מסלולים, לוחצים על כפטור "מסלול נוסף" ומזינים נתונים של המלול.

הנחת מדד

יש לשים לב, כי אם קיבלנו מסלול מסוג קבועה צמודה או משתנה צמודה, יש להזין בחלון "הנחת מדד" את מדד המחירים לצרכן השנתי. ניתן להזין מדד 2.5%, שזה דיי קרוב למציאות.